Co to jest
Mindfulness?

Mówiąc najprościej, uważność to świadomość każdej chwili. Pielęgnuje się ją przez celową koncentrację na rzeczach, nad którymi zwykle się nie zastanawiamy. Jest to systematyczny rozwój nowych rodzajów kontroli i mądrości w naszym życiu, oparty na naszych wewnętrznych zdolnościach relaksacji, skupiania uwagi, świadomości i percepcji. (Jon Kabat-Zinn, „Życie Piękna Katastrofa”)

Praktyka uważności pozwala człowiekowi na bezpośrednie doświadczanie tego, co dzieje się w jego ciele i umyśle, z chwili na chwilę. Uczy, jak odczuwać wewnętrzną równowagę niezależnie od okoliczności. To metoda umożliwiająca świadomą zmianę naszych nawykowych reakcji.

Dla kogo jest Mindfulness?

Program Mindfulness został początkowo stworzony dla osób doświadczających przewlekłego bólu i stresu. Badania pokazały, że pozwala on na zmniejszenie negatywnych fizycznych i psychicznych skutków stresu. Jest to spowodowane nie tylko poprzez obniżenie poziomu hormonu kortyzolu, ale także poprzez ułatwienie przejścia w świadomy sposób z poziomu napięcia na poziom relaksacji. Uważność może być pomocna w wielu obszarach życia.

Dzięki większej świadomości łatwiej jest zorientować się, że niektóre nasze dolegliwości mogą mieć podłoże psychosomatyczne, co pozwoli poszukać odpowiedniej pomocy na dany problem. Ponadto praktyka uważności może być także skuteczną metodą zapobiegania nawrotom depresji oraz wypaleniu zawodowemu. Rozwijanie zmysłu samoobserwacji pozwala na większy kontakt z własnymi emocjami, większy dystans do swoich myśli, co może wpływać pozytywnie na relacje z innymi. Dzięki uważności jesteśmy w stanie być bardziej elastycznymi emocjonalnie i zmniejszamy szanse na działanie w nawykowy sposób.

Każdy może skorzystać z metod Mindfulness. Na przykład po to, by się zatrzymać na chwilę w codziennej gonitwie i złapać oddech, by być bardziej obecnym w „tu i teraz” lub by zacząć dostrzegać drobne przyjemności i otaczający nas świat.

Jak zacząć praktykować Mindfulness?

Jako pierwszy krok możesz rozważyć wzięcie udziału w ośmiotygodniowym Kursie Redukcji Stresu Opartym na Uważności (MBSR) lub w innym programie Mindfulness np. Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (MBCT). Są to najbardziej znane treningi uważności, których skuteczność została potwierdzona wieloma badaniami i analizami. Jeżeli nie jesteś pewny(a) czy Mindfulness jest dla Ciebie, możesz wziąć udział w otwartym spotkaniu z praktyką uważności. W przypadku, gdy Twój tryb życia uniemożliwia Ci dołączenie do kursu grupowego, możesz skorzystać z indywidualnych spotkań Mindfulness.

Skontaktuj się ze mną